Index of /1/knoppix/md5-old/


../
ADRIANE-KNOPPIX_V6.2.1CD-2010-01-31-DE.iso.md5   31-Jan-2010 23:33         77
ADRIANE-KNOPPIX_V6.2.1CD-2010-01-31-DE.iso.md5.asc 31-Jan-2010 23:33         321
ADRIANE-KNOPPIX_V6.2.1CD-2010-01-31-DE.iso.sha1  31-Jan-2010 23:33         85
ADRIANE-KNOPPIX_V6.2.1CD-2010-01-31-DE.iso.sha1..> 31-Jan-2010 23:33         329
ADRIANE-KNOPPIX_V6.2.1CD-2010-01-31-EN.iso.md5   31-Jan-2010 23:33         77
ADRIANE-KNOPPIX_V6.2.1CD-2010-01-31-EN.iso.md5.asc 31-Jan-2010 23:33         321
ADRIANE-KNOPPIX_V6.2.1CD-2010-01-31-EN.iso.sha1  31-Jan-2010 23:33         85
ADRIANE-KNOPPIX_V6.2.1CD-2010-01-31-EN.iso.sha1..> 31-Jan-2010 23:33         329
ADRIANE-KNOPPIX_V6.4.4CD-2011-01-30-DE.iso.md5   03-Feb-2011 11:45         77
ADRIANE-KNOPPIX_V6.4.4CD-2011-01-30-DE.iso.md5.asc 03-Feb-2011 11:46         322
ADRIANE-KNOPPIX_V6.4.4CD-2011-01-30-DE.iso.sha1  03-Feb-2011 11:45         85
ADRIANE-KNOPPIX_V6.4.4CD-2011-01-30-DE.iso.sha1..> 03-Feb-2011 11:46         330
ADRIANE-KNOPPIX_V6.4.4CD-2011-01-30-EN.iso.md5   03-Feb-2011 11:45         77
ADRIANE-KNOPPIX_V6.4.4CD-2011-01-30-EN.iso.md5.asc 03-Feb-2011 11:46         322
ADRIANE-KNOPPIX_V6.4.4CD-2011-01-30-EN.iso.sha1  03-Feb-2011 11:45         85
ADRIANE-KNOPPIX_V6.4.4CD-2011-01-30-EN.iso.sha1..> 03-Feb-2011 11:46         330
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-01-DE.iso.md5   02-Aug-2011 21:36         77
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-01-DE.iso.md5.asc 02-Aug-2011 21:36         322
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-01-DE.iso.sha1  02-Aug-2011 21:36         85
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-01-DE.iso.sha1..> 02-Aug-2011 21:36         330
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-01-EN.iso.md5   02-Aug-2011 21:37         77
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-01-EN.iso.md5.asc 02-Aug-2011 21:37         322
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-01-EN.iso.sha1  02-Aug-2011 21:37         85
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-01-EN.iso.sha1..> 02-Aug-2011 21:37         330
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-07-DE.iso.md5   07-Aug-2011 17:41         77
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-07-DE.iso.md5.asc 07-Aug-2011 17:44         322
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-07-DE.iso.sha1  07-Aug-2011 17:41         85
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-07-DE.iso.sha1..> 07-Aug-2011 17:44         330
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-07-DE.iso.sha1..> 07-Aug-2011 17:44         581
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-07-EN.iso.md5   07-Aug-2011 17:43         77
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-07-EN.iso.md5.asc 07-Aug-2011 17:44         322
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-07-EN.iso.md5...> 07-Aug-2011 17:44         573
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-07-EN.iso.sha1  07-Aug-2011 17:43         85
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-07-EN.iso.sha1..> 07-Aug-2011 17:45         330
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-07-EN.iso.sha1..> 07-Aug-2011 17:45         581
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.1CD-2011-09-14-DE.iso.md5   15-Sep-2011 04:15         77
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.1CD-2011-09-14-DE.iso.md5.asc 15-Sep-2011 04:17         322
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.1CD-2011-09-14-DE.iso.sha1  15-Sep-2011 04:15         85
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.1CD-2011-09-14-DE.iso.sha1..> 15-Sep-2011 04:17         330
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.1CD-2011-09-14-EN.iso.md5   15-Sep-2011 04:16         77
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.1CD-2011-09-14-EN.iso.md5.asc 15-Sep-2011 04:17         322
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.1CD-2011-09-14-EN.iso.sha1  15-Sep-2011 04:16         85
ADRIANE-KNOPPIX_V6.7.1CD-2011-09-14-EN.iso.sha1..> 15-Sep-2011 04:18         330
ADRIANE-KNOPPIX_V7.0.3CD-2012-06-25-DE.iso.md5   01-Jul-2012 22:43         77
ADRIANE-KNOPPIX_V7.0.3CD-2012-06-25-DE.iso.md5.asc 01-Jul-2012 22:51         322
ADRIANE-KNOPPIX_V7.0.3CD-2012-06-25-DE.iso.sha1  01-Jul-2012 22:43         85
ADRIANE-KNOPPIX_V7.0.3CD-2012-06-25-DE.iso.sha1..> 01-Jul-2012 22:51         330
ADRIANE-KNOPPIX_V7.0.3CD-2012-06-25-EN.iso.md5   01-Jul-2012 22:42         77
ADRIANE-KNOPPIX_V7.0.3CD-2012-06-25-EN.iso.md5.asc 01-Jul-2012 22:51         322
ADRIANE-KNOPPIX_V7.0.3CD-2012-06-25-EN.iso.sha1  01-Jul-2012 22:42         85
ADRIANE-KNOPPIX_V7.0.3CD-2012-06-25-EN.iso.sha1..> 01-Jul-2012 22:51         330
ADRIANE_KNOPPIX_V7.0.4CD-2012-08-20-DE.iso.md5   22-Aug-2012 09:44         77
ADRIANE_KNOPPIX_V7.0.4CD-2012-08-20-DE.iso.md5.asc 22-Aug-2012 09:59         322
ADRIANE_KNOPPIX_V7.0.4CD-2012-08-20-DE.iso.sha1  22-Aug-2012 09:45         85
ADRIANE_KNOPPIX_V7.0.4CD-2012-08-20-DE.iso.sha1..> 22-Aug-2012 09:59         330
ADRIANE_KNOPPIX_V7.0.4CD-2012-08-20-EN.iso.md5   22-Aug-2012 09:45         77
ADRIANE_KNOPPIX_V7.0.4CD-2012-08-20-EN.iso.md5.asc 22-Aug-2012 09:59         322
ADRIANE_KNOPPIX_V7.0.4CD-2012-08-20-EN.iso.sha1  22-Aug-2012 09:46         85
ADRIANE_KNOPPIX_V7.0.4CD-2012-08-20-EN.iso.sha1..> 22-Aug-2012 09:59         330
KNOPPIX-ADRIANE_V6.2CD-2009-11-18-DE.iso.md5    18-Nov-2009 05:41         75
KNOPPIX-ADRIANE_V6.2CD-2009-11-18-DE.iso.md5.asc  18-Nov-2009 06:11         319
KNOPPIX-ADRIANE_V6.2CD-2009-11-18-DE.iso.sha1   18-Nov-2009 05:42         83
KNOPPIX-ADRIANE_V6.2CD-2009-11-18-DE.iso.sha1.asc 18-Nov-2009 06:11         327
KNOPPIX-ADRIANE_V6.2CD-2009-11-18-EN.iso.md5    18-Nov-2009 05:42         75
KNOPPIX-ADRIANE_V6.2CD-2009-11-18-EN.iso.md5.asc  18-Nov-2009 06:11         319
KNOPPIX-ADRIANE_V6.2CD-2009-11-18-EN.iso.sha1   18-Nov-2009 05:42         83
KNOPPIX-ADRIANE_V6.2CD-2009-11-18-EN.iso.sha1.asc 18-Nov-2009 06:12         327
KNOPPIX_V3.1-01-10-2002-DE.iso.md5         01-Oct-2002 02:59         65
KNOPPIX_V3.1-01-10-2002-DE.iso.md5.asc       01-Oct-2002 03:31         459
KNOPPIX_V3.1-01-10-2002-EN.iso.md5         01-Oct-2002 03:00         65
KNOPPIX_V3.1-01-10-2002-EN.iso.md5.asc       01-Oct-2002 03:31         459
KNOPPIX_V3.1-04-10-2002-DE.iso.md5         04-Oct-2002 03:54         65
KNOPPIX_V3.1-04-10-2002-DE.iso.md5.asc       04-Oct-2002 03:56         459
KNOPPIX_V3.1-04-10-2002-EN.iso.md5         04-Oct-2002 03:55         65
KNOPPIX_V3.1-04-10-2002-EN.iso.md5.asc       04-Oct-2002 03:56         459
KNOPPIX_V3.1-07-10-2002-DE.iso.md5         06-Oct-2002 22:18         65
KNOPPIX_V3.1-07-10-2002-DE.iso.md5.asc       06-Oct-2002 22:28         408
KNOPPIX_V3.1-07-10-2002-EN.iso.md5         06-Oct-2002 22:19         65
KNOPPIX_V3.1-07-10-2002-EN.iso.md5.asc       06-Oct-2002 22:28         408
KNOPPIX_V3.1-08-10-2002-DE.iso.md5         08-Oct-2002 00:52         65
KNOPPIX_V3.1-08-10-2002-DE.iso.md5.asc       08-Oct-2002 00:53         408
KNOPPIX_V3.1-08-10-2002-EN.iso.md5         08-Oct-2002 00:53         65
KNOPPIX_V3.1-08-10-2002-EN.iso.md5.asc       08-Oct-2002 00:53         408
KNOPPIX_V3.1-08-11-2002-DE.iso.md5         08-Nov-2002 01:09         65
KNOPPIX_V3.1-08-11-2002-DE.iso.md5.asc       08-Nov-2002 01:33         408
KNOPPIX_V3.1-08-11-2002-EN.iso.md5         08-Nov-2002 01:10         65
KNOPPIX_V3.1-08-11-2002-EN.iso.md5.asc       08-Nov-2002 01:33         408
KNOPPIX_V3.1-10-09-2002b-DE.iso.md5        11-Sep-2002 01:48         66
KNOPPIX_V3.1-10-09-2002b-DE.iso.md5.asc      11-Sep-2002 01:50         460
KNOPPIX_V3.1-10-09-2002b-EN.iso.md5        11-Sep-2002 01:49         66
KNOPPIX_V3.1-10-09-2002b-EN.iso.md5.asc      11-Sep-2002 01:50         460
KNOPPIX_V3.1-10-10-2002-DE.iso.md5         10-Oct-2002 05:54         65
KNOPPIX_V3.1-10-10-2002-DE.iso.md5.asc       10-Oct-2002 05:56         408
KNOPPIX_V3.1-10-10-2002-EN.iso.md5         10-Oct-2002 05:55         65
KNOPPIX_V3.1-10-10-2002-EN.iso.md5.asc       10-Oct-2002 05:56         408
KNOPPIX_V3.1-2002-12-07-DE.iso.md5         07-Dec-2002 19:44         65
KNOPPIX_V3.1-2002-12-07-DE.iso.md5.asc       07-Dec-2002 19:45         408
KNOPPIX_V3.1-2002-12-07-EN.iso.md5         07-Dec-2002 19:45         65
KNOPPIX_V3.1-2002-12-07-EN.iso.md5.asc       07-Dec-2002 19:45         408
KNOPPIX_V3.1-2002-12-10-DE.iso.md5         10-Dec-2002 22:00         65
KNOPPIX_V3.1-2002-12-10-DE.iso.md5.asc       10-Dec-2002 22:06         408
KNOPPIX_V3.1-2002-12-10-EN.iso.md5         10-Dec-2002 22:02         65
KNOPPIX_V3.1-2002-12-10-EN.iso.md5.asc       10-Dec-2002 22:06         408
KNOPPIX_V3.1-2002-12-11-DE.iso.md5         12-Dec-2002 01:29         65
KNOPPIX_V3.1-2002-12-11-DE.iso.md5.asc       12-Dec-2002 01:31         408
KNOPPIX_V3.1-2002-12-11-EN.iso.md5         12-Dec-2002 01:30         65
KNOPPIX_V3.1-2002-12-11-EN.iso.md5.asc       12-Dec-2002 01:31         408
KNOPPIX_V3.1-2002-12-12-DE.iso.md5         13-Dec-2002 04:20         65
KNOPPIX_V3.1-2002-12-12-DE.iso.md5.asc       13-Dec-2002 04:27         408
KNOPPIX_V3.1-2002-12-12-EN.iso.md5         13-Dec-2002 04:22         65
KNOPPIX_V3.1-2002-12-12-EN.iso.md5.asc       13-Dec-2002 04:27         408
KNOPPIX_V3.1-2003-01-01-DE.iso.md5         02-Jan-2003 06:12         65
KNOPPIX_V3.1-2003-01-01-DE.iso.md5.asc       02-Jan-2003 06:14         408
KNOPPIX_V3.1-2003-01-01-EN.iso.md5         02-Jan-2003 06:13         65
KNOPPIX_V3.1-2003-01-01-EN.iso.md5.asc       02-Jan-2003 06:14         408
KNOPPIX_V3.1-2003-01-20-DE.iso.md5         19-Jan-2003 03:23         65
KNOPPIX_V3.1-2003-01-20-DE.iso.md5.asc       19-Jan-2003 03:24         408
KNOPPIX_V3.1-2003-01-20-EN.iso.md5         19-Jan-2003 03:24         65
KNOPPIX_V3.1-2003-01-20-EN.iso.md5.asc       19-Jan-2003 03:24         408
KNOPPIX_V3.1-22-10-2002-DE.iso.md5         21-Oct-2002 23:07         65
KNOPPIX_V3.1-22-10-2002-DE.iso.md5.asc       21-Oct-2002 23:10         408
KNOPPIX_V3.1-22-10-2002-EN.iso.md5         21-Oct-2002 23:08         65
KNOPPIX_V3.1-22-10-2002-EN.iso.md5.asc       21-Oct-2002 23:10         408
KNOPPIX_V3.1-23-10-2002-DE.iso.md5         23-Oct-2002 02:38         65
KNOPPIX_V3.1-23-10-2002-DE.iso.md5.asc       23-Oct-2002 03:01         408
KNOPPIX_V3.1-23-10-2002-EN.iso.md5         23-Oct-2002 02:39         65
KNOPPIX_V3.1-23-10-2002-EN.iso.md5.asc       23-Oct-2002 03:01         408
KNOPPIX_V3.1-31-10-2002-DE.iso.md5         01-Nov-2002 03:41         65
KNOPPIX_V3.1-31-10-2002-DE.iso.md5.asc       01-Nov-2002 03:47         408
KNOPPIX_V3.1-31-10-2002-EN.iso.md5         01-Nov-2002 03:42         65
KNOPPIX_V3.1-31-10-2002-EN.iso.md5.asc       01-Nov-2002 03:47         408
KNOPPIX_V3.2-2003-03-21-DE.iso.md5         22-Mar-2003 01:18         65
KNOPPIX_V3.2-2003-03-21-DE.iso.md5.asc       22-Mar-2003 01:18         408
KNOPPIX_V3.2-2003-03-21-EN.iso.md5         22-Mar-2003 01:18         65
KNOPPIX_V3.2-2003-03-21-EN.iso.md5.asc       22-Mar-2003 01:18         408
KNOPPIX_V3.2-2003-03-21b-EN.iso.md5        22-Mar-2003 19:54         66
KNOPPIX_V3.2-2003-03-21b-EN.iso.md5.asc      22-Mar-2003 19:54         409
KNOPPIX_V3.2-2003-03-23-DE.iso.md5         23-Mar-2003 22:12         65
KNOPPIX_V3.2-2003-03-23-DE.iso.md5.asc       23-Mar-2003 22:12         408
KNOPPIX_V3.2-2003-03-23-EN.iso.md5         23-Mar-2003 22:12         65
KNOPPIX_V3.2-2003-03-23-EN.iso.md5.asc       23-Mar-2003 22:12         408
KNOPPIX_V3.2-2003-03-24-DE.iso.md5         25-Mar-2003 01:14         65
KNOPPIX_V3.2-2003-03-24-DE.iso.md5.asc       25-Mar-2003 01:17         408
KNOPPIX_V3.2-2003-03-24-EN.iso.md5         25-Mar-2003 01:15         65
KNOPPIX_V3.2-2003-03-24-EN.iso.md5.asc       25-Mar-2003 01:17         408
KNOPPIX_V3.2-2003-03-26-DE.iso.md5         27-Mar-2003 00:41         65
KNOPPIX_V3.2-2003-03-26-DE.iso.md5.asc       27-Mar-2003 00:44         408
KNOPPIX_V3.2-2003-03-26-EN.iso.md5         27-Mar-2003 00:41         65
KNOPPIX_V3.2-2003-03-26-EN.iso.md5.asc       27-Mar-2003 00:44         408
KNOPPIX_V3.2-2003-03-28-DE.iso.md5         28-Mar-2003 02:28         65
KNOPPIX_V3.2-2003-03-28-DE.iso.md5.asc       28-Mar-2003 03:48         408
KNOPPIX_V3.2-2003-03-28-EN.iso.md5         28-Mar-2003 02:28         65
KNOPPIX_V3.2-2003-03-28-EN.iso.md5.asc       28-Mar-2003 03:48         408
KNOPPIX_V3.2-2003-03-30-DE.iso.md5         31-Mar-2003 04:03         65
KNOPPIX_V3.2-2003-03-30-DE.iso.md5.asc       31-Mar-2003 04:09         408
KNOPPIX_V3.2-2003-03-30-EN.iso.md5         31-Mar-2003 04:03         65
KNOPPIX_V3.2-2003-03-30-EN.iso.md5.asc       31-Mar-2003 04:09         408
KNOPPIX_V3.2-2003-04-09-DE.iso.md5         09-Apr-2003 21:26         65
KNOPPIX_V3.2-2003-04-09-DE.iso.md5.asc       09-Apr-2003 21:34         408
KNOPPIX_V3.2-2003-04-09-EN.iso.md5         09-Apr-2003 21:27         65
KNOPPIX_V3.2-2003-04-09-EN.iso.md5.asc       09-Apr-2003 21:34         408
KNOPPIX_V3.2-2003-04-10-DE.iso.md5         11-Apr-2003 00:55         65
KNOPPIX_V3.2-2003-04-10-DE.iso.md5.asc       11-Apr-2003 01:16         408
KNOPPIX_V3.2-2003-04-10-EN.iso.md5         11-Apr-2003 00:55         65
KNOPPIX_V3.2-2003-04-10-EN.iso.md5.asc       11-Apr-2003 01:16         408
KNOPPIX_V3.2-2003-04-15-DE.iso.md5         15-Apr-2003 02:49         65
KNOPPIX_V3.2-2003-04-15-DE.iso.md5.asc       15-Apr-2003 02:52         408
KNOPPIX_V3.2-2003-04-15-EN.iso.md5         15-Apr-2003 02:49         65
KNOPPIX_V3.2-2003-04-15-EN.iso.md5.asc       15-Apr-2003 02:52         408
KNOPPIX_V3.2-2003-04-18-DE.iso.md5         19-Apr-2003 08:56         65
KNOPPIX_V3.2-2003-04-18-DE.iso.md5.asc       19-Apr-2003 08:58         408
KNOPPIX_V3.2-2003-04-18-EN.iso.md5         19-Apr-2003 08:56         65
KNOPPIX_V3.2-2003-04-18-EN.iso.md5.asc       19-Apr-2003 08:58         408
KNOPPIX_V3.2-2003-04-28-DE.iso.md5         28-Apr-2003 05:11         65
KNOPPIX_V3.2-2003-04-28-DE.iso.md5.asc       28-Apr-2003 05:12         408
KNOPPIX_V3.2-2003-04-28-EN.iso.md5         28-Apr-2003 05:12         65
KNOPPIX_V3.2-2003-04-28-EN.iso.md5.asc       28-Apr-2003 05:12         408
KNOPPIX_V3.2-2003-05-03-DE.iso.md5         04-May-2003 02:14         65
KNOPPIX_V3.2-2003-05-03-DE.iso.md5.asc       04-May-2003 02:15         408
KNOPPIX_V3.2-2003-05-03-EN.iso.md5         04-May-2003 02:14         65
KNOPPIX_V3.2-2003-05-03-EN.iso.md5.asc       04-May-2003 02:15         408
KNOPPIX_V3.2-2003-05-16-DE.iso.md5         17-May-2003 03:50         65
KNOPPIX_V3.2-2003-05-16-DE.iso.md5.asc       17-May-2003 03:56         408
KNOPPIX_V3.2-2003-05-16-EN.iso.md5         17-May-2003 03:51         65
KNOPPIX_V3.2-2003-05-16-EN.iso.md5.asc       17-May-2003 03:56         408
KNOPPIX_V3.2-2003-05-20-DE.iso.md5         21-May-2003 03:49         65
KNOPPIX_V3.2-2003-05-20-DE.iso.md5.asc       21-May-2003 03:50         408
KNOPPIX_V3.2-2003-05-20-EN.iso.md5         21-May-2003 03:50         65
KNOPPIX_V3.2-2003-05-20-EN.iso.md5.asc       21-May-2003 03:50         408
KNOPPIX_V3.2-2003-06-06-DE.iso.md5         06-Jun-2003 19:52         65
KNOPPIX_V3.2-2003-06-06-DE.iso.md5.asc       06-Jun-2003 19:55         408
KNOPPIX_V3.2-2003-06-06-EN.iso.md5         06-Jun-2003 19:52         65
KNOPPIX_V3.2-2003-06-06-EN.iso.md5.asc       06-Jun-2003 19:55         408
KNOPPIX_V3.2-2003-07-24-DE.iso.md5         24-Jul-2003 04:20         65
KNOPPIX_V3.2-2003-07-24-DE.iso.md5.asc       24-Jul-2003 04:21         408
KNOPPIX_V3.2-2003-07-24-EN.iso.md5         24-Jul-2003 04:20         65
KNOPPIX_V3.2-2003-07-24-EN.iso.md5.asc       24-Jul-2003 04:21         408
KNOPPIX_V3.2-2003-07-25-DE.iso.md5         25-Jul-2003 03:29         65
KNOPPIX_V3.2-2003-07-25-DE.iso.md5.asc       25-Jul-2003 03:30         408
KNOPPIX_V3.2-2003-07-25-EN.iso.md5         25-Jul-2003 03:30         65
KNOPPIX_V3.2-2003-07-25-EN.iso.md5.asc       25-Jul-2003 03:30         408
KNOPPIX_V3.2-2003-07-26-DE.iso.md5         25-Jul-2003 21:00         65
KNOPPIX_V3.2-2003-07-26-DE.iso.md5.asc       25-Jul-2003 21:03         408
KNOPPIX_V3.2-2003-07-26-EN.iso.md5         25-Jul-2003 21:00         65
KNOPPIX_V3.2-2003-07-26-EN.iso.md5.asc       25-Jul-2003 21:03         408
KNOPPIX_V3.2-2003-09-05-DE.iso.md5         06-Sep-2003 00:52         65
KNOPPIX_V3.2-2003-09-05-DE.iso.md5.asc       06-Sep-2003 00:53         408
KNOPPIX_V3.2-2003-09-05-EN.iso.md5         06-Sep-2003 00:52         65
KNOPPIX_V3.2-2003-09-05-EN.iso.md5.asc       06-Sep-2003 00:53         408
KNOPPIX_V3.3-2003-09-22-DE.iso.md5         22-Sep-2003 03:17         65
KNOPPIX_V3.3-2003-09-22-DE.iso.md5.asc       22-Sep-2003 03:19         408
KNOPPIX_V3.3-2003-09-22-EN.iso.md5         22-Sep-2003 03:18         65
KNOPPIX_V3.3-2003-09-22-EN.iso.md5.asc       22-Sep-2003 03:19         408
KNOPPIX_V3.3-2003-09-24-DE.iso.md5         23-Sep-2003 22:02         65
KNOPPIX_V3.3-2003-09-24-DE.iso.md5.asc       23-Sep-2003 22:04         408
KNOPPIX_V3.3-2003-09-24-EN.iso.md5         23-Sep-2003 22:03         65
KNOPPIX_V3.3-2003-09-24-EN.iso.md5.asc       23-Sep-2003 22:04         408
KNOPPIX_V3.3-2003-11-03-DE.iso.md5         02-Nov-2003 18:39         65
KNOPPIX_V3.3-2003-11-03-DE.iso.md5.asc       04-Nov-2003 01:13         408
KNOPPIX_V3.3-2003-11-03-EN.iso.md5         02-Nov-2003 18:39         65
KNOPPIX_V3.3-2003-11-03-EN.iso.md5.asc       04-Nov-2003 01:13         408
KNOPPIX_V3.3-2003-11-14-DE.iso.md5         13-Nov-2003 22:18         65
KNOPPIX_V3.3-2003-11-14-DE.iso.md5.asc       13-Nov-2003 22:29         408
KNOPPIX_V3.3-2003-11-14-EN.iso.md5         13-Nov-2003 22:18         65
KNOPPIX_V3.3-2003-11-14-EN.iso.md5.asc       13-Nov-2003 22:29         408
KNOPPIX_V3.3-2003-11-19-DE.iso.md5         20-Nov-2003 03:14         65
KNOPPIX_V3.3-2003-11-19-DE.iso.md5.asc       20-Nov-2003 03:22         408
KNOPPIX_V3.3-2003-11-19-EN.iso.md5         20-Nov-2003 03:15         65
KNOPPIX_V3.3-2003-11-19-EN.iso.md5.asc       20-Nov-2003 03:22         408
KNOPPIX_V3.3-2004-02-09-DE.iso.md5         08-Feb-2004 21:29         65
KNOPPIX_V3.3-2004-02-09-DE.iso.md5.asc       08-Feb-2004 21:29         408
KNOPPIX_V3.3-2004-02-09-EN.iso.md5         08-Feb-2004 21:29         65
KNOPPIX_V3.3-2004-02-09-EN.iso.md5.asc       08-Feb-2004 21:29         408
KNOPPIX_V3.3-2004-02-16-DE.iso.md5         15-Feb-2004 22:34         65
KNOPPIX_V3.3-2004-02-16-DE.iso.md5.asc       15-Feb-2004 22:34         408
KNOPPIX_V3.3-2004-02-16-EN.iso.md5         15-Feb-2004 22:34         65
KNOPPIX_V3.3-2004-02-16-EN.iso.md5.asc       15-Feb-2004 22:34         408
KNOPPIX_V3.4-2004-05-04-DE.iso.md5         05-May-2004 00:02         65
KNOPPIX_V3.4-2004-05-04-DE.iso.md5.asc       05-May-2004 00:06         408
KNOPPIX_V3.4-2004-05-04-EN-fix1.iso.md5      09-May-2004 00:52         70
KNOPPIX_V3.4-2004-05-04-EN-fix1.iso.md5.asc    09-May-2004 00:52         413
KNOPPIX_V3.4-2004-05-04-EN.iso.md5         05-May-2004 00:05         65
KNOPPIX_V3.4-2004-05-04-EN.iso.md5.asc       05-May-2004 00:07         408
KNOPPIX_V3.4-2004-05-10-DE.iso.md5         10-May-2004 01:58         65
KNOPPIX_V3.4-2004-05-10-DE.iso.md5.asc       10-May-2004 01:59         408
KNOPPIX_V3.4-2004-05-10-EN.iso.md5         10-May-2004 01:59         65
KNOPPIX_V3.4-2004-05-10-EN.iso.md5.asc       10-May-2004 01:59         408
KNOPPIX_V3.4-2004-05-16-DE.iso.md5         17-May-2004 10:58         65
KNOPPIX_V3.4-2004-05-16-DE.iso.md5.asc       17-May-2004 10:59         408
KNOPPIX_V3.4-2004-05-16-EN.iso.md5         17-May-2004 10:59         65
KNOPPIX_V3.4-2004-05-16-EN.iso.md5.asc       17-May-2004 10:59         408
KNOPPIX_V3.4-2004-05-17-DE.iso.md5         22-Aug-2004 22:57         65
KNOPPIX_V3.4-2004-05-17-DE.iso.md5.asc       22-Aug-2004 22:57         408
KNOPPIX_V3.4-2004-05-17-EN.iso.md5         22-Aug-2004 22:57         65
KNOPPIX_V3.4-2004-05-17-EN.iso.md5.asc       22-Aug-2004 22:57         408
KNOPPIX_V3.6-2004-08-16-DE.iso.md5         22-Aug-2004 23:01         65
KNOPPIX_V3.6-2004-08-16-DE.iso.md5.asc       22-Aug-2004 23:05         408
KNOPPIX_V3.6-2004-08-16-EN.iso.md5         22-Aug-2004 23:03         65
KNOPPIX_V3.6-2004-08-16-EN.iso.md5.asc       22-Aug-2004 23:05         408
KNOPPIX_V3.7-2004-12-08-DE.iso.md5         09-Dec-2004 13:36         65
KNOPPIX_V3.7-2004-12-08-DE.iso.md5.asc       09-Dec-2004 13:39         408
KNOPPIX_V3.7-2004-12-08-DE.iso.sha1        09-Dec-2004 13:52         73
KNOPPIX_V3.7-2004-12-08-DE.iso.sha1.asc      09-Dec-2004 13:55         416
KNOPPIX_V3.7-2004-12-08-EN.iso.md5         09-Dec-2004 13:39         65
KNOPPIX_V3.7-2004-12-08-EN.iso.md5.asc       09-Dec-2004 13:39         408
KNOPPIX_V3.7-2004-12-08-EN.iso.sha1        09-Dec-2004 13:55         73
KNOPPIX_V3.7-2004-12-08-EN.iso.sha1.asc      09-Dec-2004 13:55         416
KNOPPIX_V3.9-2005-05-27-DE.iso.md5         01-Jun-2005 13:09         65
KNOPPIX_V3.9-2005-05-27-DE.iso.md5.asc       01-Jun-2005 13:13         301
KNOPPIX_V3.9-2005-05-27-EN.iso.md5         01-Jun-2005 13:12         65
KNOPPIX_V3.9-2005-05-27-EN.iso.md5.asc       01-Jun-2005 13:14         301
KNOPPIX_V4.0.2CD-2005-09-23-DE.iso.md5       24-Sep-2005 05:35         69
KNOPPIX_V4.0.2CD-2005-09-23-DE.iso.md5.asc     24-Sep-2005 05:59         305
KNOPPIX_V4.0.2CD-2005-09-23-DE.iso.sha1      24-Sep-2005 05:36         77
KNOPPIX_V4.0.2CD-2005-09-23-DE.iso.sha1.asc    24-Sep-2005 05:59         313
KNOPPIX_V4.0.2CD-2005-09-23-EN.iso.md5       24-Sep-2005 05:37         69
KNOPPIX_V4.0.2CD-2005-09-23-EN.iso.md5.asc     24-Sep-2005 05:59         305
KNOPPIX_V4.0.2CD-2005-09-23-EN.iso.sha1      24-Sep-2005 05:38         77
KNOPPIX_V4.0.2CD-2005-09-23-EN.iso.sha1.asc    24-Sep-2005 05:59         313
KNOPPIX_V4.0.2DVD-2005-09-23-DE.iso.md5      24-Sep-2005 05:43         70
KNOPPIX_V4.0.2DVD-2005-09-23-DE.iso.md5.asc    24-Sep-2005 05:59         306
KNOPPIX_V4.0.2DVD-2005-09-23-DE.iso.sha1      24-Sep-2005 05:48         78
KNOPPIX_V4.0.2DVD-2005-09-23-DE.iso.sha1.asc    24-Sep-2005 05:59         314
KNOPPIX_V4.0.2DVD-2005-09-23-EN.iso.md5      24-Sep-2005 05:53         70
KNOPPIX_V4.0.2DVD-2005-09-23-EN.iso.md5.asc    24-Sep-2005 05:59         306
KNOPPIX_V4.0.2DVD-2005-09-23-EN.iso.sha1      24-Sep-2005 05:59         78
KNOPPIX_V4.0.2DVD-2005-09-23-EN.iso.sha1.asc    24-Sep-2005 05:59         314
KNOPPIX_V5.0.1CD-2006-06-01-DE.iso.md5       02-Jun-2006 18:54         69
KNOPPIX_V5.0.1CD-2006-06-01-EN.iso.md5       02-Jun-2006 18:55         69
KNOPPIX_V6.0-ADRIANE_V1.1CD-2009-01-27-DE.iso.md5 17-Nov-2009 21:15         80
KNOPPIX_V6.0-ADRIANE_V1.1CD-2009-01-27-DE.iso.m..> 17-Nov-2009 21:15         324
KNOPPIX_V6.0-ADRIANE_V1.1CD-2009-01-27-DE.iso.sha1 17-Nov-2009 21:15         88
KNOPPIX_V6.0-ADRIANE_V1.1CD-2009-01-27-DE.iso.s..> 17-Nov-2009 21:15         332
KNOPPIX_V6.0-ADRIANE_V1.1CD-2009-01-27-EN.iso.md5 17-Nov-2009 21:15         80
KNOPPIX_V6.0-ADRIANE_V1.1CD-2009-01-27-EN.iso.m..> 17-Nov-2009 21:15         324
KNOPPIX_V6.0-ADRIANE_V1.1CD-2009-01-27-EN.iso.sha1 17-Nov-2009 21:15         88
KNOPPIX_V6.0-ADRIANE_V1.1CD-2009-01-27-EN.iso.s..> 17-Nov-2009 21:15         332
KNOPPIX_V6.0.1-ADRIANE_V1.1CD-2009-02-08-DE.iso..> 17-Nov-2009 21:15         82
KNOPPIX_V6.0.1-ADRIANE_V1.1CD-2009-02-08-DE.iso..> 17-Nov-2009 21:15         326
KNOPPIX_V6.0.1-ADRIANE_V1.1CD-2009-02-08-DE.iso..> 17-Nov-2009 21:15         90
KNOPPIX_V6.0.1-ADRIANE_V1.1CD-2009-02-08-DE.iso..> 17-Nov-2009 21:15         334
KNOPPIX_V6.0.1-ADRIANE_V1.1CD-2009-02-08-EN.iso..> 17-Nov-2009 21:15         82
KNOPPIX_V6.0.1-ADRIANE_V1.1CD-2009-02-08-EN.iso..> 17-Nov-2009 21:15         326
KNOPPIX_V6.0.1-ADRIANE_V1.1CD-2009-02-08-EN.iso..> 17-Nov-2009 21:15         90
KNOPPIX_V6.0.1-ADRIANE_V1.1CD-2009-02-08-EN.iso..> 17-Nov-2009 21:15         334
KNOPPIX_V6.0.1CD-2009-02-08-DE.iso.md5       17-Nov-2009 21:15         69
KNOPPIX_V6.0.1CD-2009-02-08-DE.iso.md5.asc     17-Nov-2009 21:15         313
KNOPPIX_V6.0.1CD-2009-02-08-DE.iso.sha1      17-Nov-2009 21:15         77
KNOPPIX_V6.0.1CD-2009-02-08-DE.iso.sha1.asc    17-Nov-2009 21:15         321
KNOPPIX_V6.0.1CD-2009-02-08-EN.iso.md5       17-Nov-2009 21:15         69
KNOPPIX_V6.0.1CD-2009-02-08-EN.iso.md5.asc     17-Nov-2009 21:15         313
KNOPPIX_V6.0.1CD-2009-02-08-EN.iso.sha1      17-Nov-2009 21:15         77
KNOPPIX_V6.0.1CD-2009-02-08-EN.iso.sha1.asc    17-Nov-2009 21:15         321
KNOPPIX_V6.2.1CD-2010-01-31-DE.iso.md5       31-Jan-2010 23:33         69
KNOPPIX_V6.2.1CD-2010-01-31-DE.iso.md5.asc     31-Jan-2010 23:33         313
KNOPPIX_V6.2.1CD-2010-01-31-DE.iso.sha1      31-Jan-2010 23:33         77
KNOPPIX_V6.2.1CD-2010-01-31-DE.iso.sha1.asc    31-Jan-2010 23:33         321
KNOPPIX_V6.2.1CD-2010-01-31-EN.iso.md5       31-Jan-2010 23:33         69
KNOPPIX_V6.2.1CD-2010-01-31-EN.iso.md5.asc     31-Jan-2010 23:33         313
KNOPPIX_V6.2.1CD-2010-01-31-EN.iso.sha1      31-Jan-2010 23:33         77
KNOPPIX_V6.2.1CD-2010-01-31-EN.iso.sha1.asc    31-Jan-2010 23:33         321
KNOPPIX_V6.2CD-2009-11-18-DE.iso.md5        18-Nov-2009 05:42         67
KNOPPIX_V6.2CD-2009-11-18-DE.iso.md5.asc      18-Nov-2009 06:12         311
KNOPPIX_V6.2CD-2009-11-18-DE.iso.sha1       18-Nov-2009 05:42         75
KNOPPIX_V6.2CD-2009-11-18-DE.iso.sha1.asc     18-Nov-2009 06:12         319
KNOPPIX_V6.2CD-2009-11-18-EN.iso.md5        18-Nov-2009 05:43         67
KNOPPIX_V6.2CD-2009-11-18-EN.iso.md5.asc      18-Nov-2009 06:12         311
KNOPPIX_V6.2CD-2009-11-18-EN.iso.sha1       18-Nov-2009 05:43         75
KNOPPIX_V6.2CD-2009-11-18-EN.iso.sha1.asc     18-Nov-2009 06:12         319
KNOPPIX_V6.4.4CD-2011-01-30-DE.iso.md5       03-Feb-2011 11:45         69
KNOPPIX_V6.4.4CD-2011-01-30-DE.iso.md5.asc     03-Feb-2011 11:46         314
KNOPPIX_V6.4.4CD-2011-01-30-DE.iso.sha1      03-Feb-2011 11:45         77
KNOPPIX_V6.4.4CD-2011-01-30-DE.iso.sha1.asc    03-Feb-2011 11:46         322
KNOPPIX_V6.4.4CD-2011-01-30-EN.iso.md5       03-Feb-2011 11:45         69
KNOPPIX_V6.4.4CD-2011-01-30-EN.iso.md5.asc     03-Feb-2011 11:47         314
KNOPPIX_V6.4.4CD-2011-01-30-EN.iso.sha1      03-Feb-2011 11:45         77
KNOPPIX_V6.4.4CD-2011-01-30-EN.iso.sha1.asc    03-Feb-2011 11:47         322
KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-01-DE.iso.md5       02-Aug-2011 21:38         69
KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-01-DE.iso.md5.asc     02-Aug-2011 21:38         314
KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-01-DE.iso.sha1      02-Aug-2011 21:38         77
KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-01-DE.iso.sha1.asc    02-Aug-2011 21:38         322
KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-01-EN.iso.md5       02-Aug-2011 21:38         69
KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-01-EN.iso.md5.asc     02-Aug-2011 21:38         314
KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-01-EN.iso.sha1      02-Aug-2011 21:38         77
KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-01-EN.iso.sha1.asc    02-Aug-2011 21:38         322
KNOPPIX_V6.7.1CD-2011-09-14-DE.iso.md5       14-Sep-2011 20:02         69
KNOPPIX_V6.7.1CD-2011-09-14-DE.iso.md5.asc     15-Sep-2011 04:17         314
KNOPPIX_V6.7.1CD-2011-09-14-DE.iso.sha1      15-Sep-2011 04:15         77
KNOPPIX_V6.7.1CD-2011-09-14-DE.iso.sha1.asc    15-Sep-2011 04:17         322
KNOPPIX_V6.7.1CD-2011-09-14-EN.iso.md5       15-Sep-2011 04:14         69
KNOPPIX_V6.7.1CD-2011-09-14-EN.iso.md5.asc     15-Sep-2011 04:17         314
KNOPPIX_V6.7.1CD-2011-09-14-EN.iso.sha1      15-Sep-2011 04:14         77
KNOPPIX_V6.7.1CD-2011-09-14-EN.iso.sha1.asc    15-Sep-2011 04:17         322
KNOPPIX_V6.7.1bootonly-2011-09-14-DE.iso.md5    20-Sep-2011 14:44         75
KNOPPIX_V6.7.1bootonly-2011-09-14-DE.iso.md5.asc  20-Sep-2011 15:22         320
KNOPPIX_V6.7.1bootonly-2011-09-14-DE.iso.sha1   20-Sep-2011 14:45         83
KNOPPIX_V6.7.1bootonly-2011-09-14-DE.iso.sha1.asc 20-Sep-2011 15:22         328
KNOPPIX_V6.7.1bootonly-2011-09-14-EN.iso.md5    20-Sep-2011 14:44         75
KNOPPIX_V6.7.1bootonly-2011-09-14-EN.iso.md5.asc  20-Sep-2011 15:22         320
KNOPPIX_V6.7.1bootonly-2011-09-14-EN.iso.sha1   20-Sep-2011 14:45         83
KNOPPIX_V6.7.1bootonly-2011-09-14-EN.iso.sha1.asc 20-Sep-2011 15:22         328
KNOPPIX_V7.0.3CD-2012-06-25-DE.iso.md5       01-Jul-2012 22:45         69
KNOPPIX_V7.0.3CD-2012-06-25-DE.iso.md5.asc     01-Jul-2012 22:51         314
KNOPPIX_V7.0.3CD-2012-06-25-DE.iso.sha1      01-Jul-2012 22:46         77
KNOPPIX_V7.0.3CD-2012-06-25-DE.iso.sha1.asc    01-Jul-2012 22:51         322
KNOPPIX_V7.0.3CD-2012-06-25-EN.iso.md5       01-Jul-2012 22:44         69
KNOPPIX_V7.0.3CD-2012-06-25-EN.iso.md5.asc     01-Jul-2012 22:51         314
KNOPPIX_V7.0.3CD-2012-06-25-EN.iso.sha1      01-Jul-2012 22:45         77
KNOPPIX_V7.0.3CD-2012-06-25-EN.iso.sha1.asc    01-Jul-2012 22:51         322
KNOPPIX_V7.0.4CD-2012-08-20-DE.iso.md5       22-Aug-2012 09:46         69
KNOPPIX_V7.0.4CD-2012-08-20-DE.iso.md5.asc     22-Aug-2012 09:59         314
KNOPPIX_V7.0.4CD-2012-08-20-DE.iso.sha1      22-Aug-2012 09:47         77
KNOPPIX_V7.0.4CD-2012-08-20-DE.iso.sha1.asc    22-Aug-2012 09:59         322
KNOPPIX_V7.0.4CD-2012-08-20-EN.iso.md5       22-Aug-2012 09:47         69
KNOPPIX_V7.0.4CD-2012-08-20-EN.iso.md5.asc     22-Aug-2012 09:59         314
KNOPPIX_V7.0.4CD-2012-08-20-EN.iso.sha1      22-Aug-2012 09:48         77
KNOPPIX_V7.0.4CD-2012-08-20-EN.iso.sha1.asc    22-Aug-2012 09:59         322
KNOPPIX_V7.0.4bootonly-2012-08-20-DE.iso.md5    22-Aug-2012 09:46         75
KNOPPIX_V7.0.4bootonly-2012-08-20-DE.iso.md5.asc  22-Aug-2012 09:59         320
KNOPPIX_V7.0.4bootonly-2012-08-20-DE.iso.sha1   22-Aug-2012 09:46         83
KNOPPIX_V7.0.4bootonly-2012-08-20-DE.iso.sha1.asc 22-Aug-2012 09:59         328
KNOPPIX_V7.0.4bootonly-2012-08-20-EN.iso.md5    22-Aug-2012 09:46         75
KNOPPIX_V7.0.4bootonly-2012-08-20-EN.iso.md5.asc  22-Aug-2012 09:59         320
KNOPPIX_V7.0.4bootonly-2012-08-20-EN.iso.sha1   22-Aug-2012 09:46         83
KNOPPIX_V7.0.4bootonly-2012-08-20-EN.iso.sha1.asc 22-Aug-2012 09:59         328